Dữ liệu A,B <= 10^10000

c++

(Kirito-kun) #1

Cho em hỏi, nếu bài toán cho dữ liệu A,B <= 10^10000. Khi đó phải dùng kiểu gì để đọc dữ liệu vào ạ. Nếu dùng kiểu xâu hình như cũng không đạt đến mức đó. Em cảm ơn.
P/s: Với ngôn ngữ C++.


(HK boy) #2

Up cả đề bài lên nào bạn. Đề cho dữ liệu như vậy là có lý do cả đấy.

Xâu có 10000 kí tự có gì mà không lưu được?


(rogp10) #3

char[10002] :smiley: std::string thì khá là chuối.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?