[Drogon C++ Web Framework] Series hướng dẫn xây dựng trang web Restful API với Drogon

Hello các bạn,
Mình là Ichiro.

Giới thiệu series

Topic này sẽ khởi đầu cho loạt series hướng dẫn tạo một trang web bằng drogon framework siêu bá đạo, được viết bằng ngôn ngữ anh cả C++, hỗ trợ những tính năng mới nhất của ngành programing mà nhân loại đang kế thừa và tiếp tục phát triển.

Series này sẽ dùng những công nghệ tiên tiến nhất nhân loại hiện nay, ví dụ như Restful API, VueJS 3x, nginx-latest, Drogon 1.7.latest, C++20, …

Có thể series sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành, vậy nên bài viết này coi như 1 bài VOTE để xem có nhiều đồng đạo ưa thích hay không thì mới dám bắt đầu hao tâm khổ tứ :unamused:

  • Tôi rất thích serie này
  • Lên bài ngay đi bạn
  • Lên bài từ từ cũng được bạn
  • Lúc nào thích thì lên bài cũng được bạn
  • Thích vừa vừa

0 voters

Chi tiết

Updating…

4 Likes

Lên bài ngay đi bạn ơi,

1 Like

Viết web bằng hẳn C++…Đuợc đó !!!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?