Double CLick trong cocos2d-x

Mình mới biết đến cocos2dx được 2 ngày, hôm này làm tới bài OnTouchBegan và MoveTo.
Khi click vào màn hình thì Sprite sẽ move đến vị trí click (touchLocation) , nhưng mình để ý khi mình doubleClick thì Sprite lại chạy x2 đường đi và chệch ra ngoài khung màn hình, các bạn giúp mình hiểu tại sao nó lại bị như vậy và cách fix với ạ. Thanks.

Đây là code, thằng sprite mình để là Global ạ.

Mình nghĩ như vậy là đúng rồi. Vì event của bạn là TouchBegan, cứ touch lên màn hình là nhận, chứ nó ko hiểu đó là double touch.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?