Đối với cơ điện tử, nên chọn vi điều khiển hay vi xử lý?

Mọi người cho em hỏi, đối với cơ điện tử em nên cho vi điều khiển hay vi xử lý ạ

Bạn biết Vi điều khiển với Vi xử lý khác nhau thế nào không?

6 Likes

@@. 2 cái này gần như là 1 mà . Ví dụ dễ hiểu là vi xử lý là CPU máy tính. Còn vi điều khiển là toàn bộ Case luôn!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?