Đổi số hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ bát phân

đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương x, sau đó đổi x sang 2 hệ gồm hệ 2 và hệ 8.
Quy tắc đổi hệ: ví dụ x = 250, đổi sang hệ 2
250 % 2 = 125 dư 0
125 % 2 = 62 dư 1
62 % 2 = 31 dư 0
31 % 2 = 15 dư 1
15 % 2 = 7 dư 1
7 % 2 = 3 dư 1
3 % 2 = 1 dư 1
1 % 2 = 0 dư 1
khi số chia = 0 ta dừng, và lấy kết quả số dư từ dưới lên => 11111010

Em mới học lập trình, làm đến bài này thì đang bị bí ý tưởng code ạ! em mong có thể nhận đc 1 vài ý tưởng từ mọi người ạ, em cảm ơn ạ!

  1. Hướng dẫn chuyển cơ số 10 -> cơ số 2 và ngược lại: https://youtu.be/CPKSENnEj2Y
  2. Hướng dẫn chuyển cơ số 10 -> cơ số 8 và ngược lại: https://youtu.be/gIZnrMx4Emk
3 Likes

completed roi nhe, thanks ban nhiu :slight_smile:

C++ hỗ trợ hết rồi. :sunglasses:

#include <iostream>
#include <bitset>

int main() {
    int n = 250;
    std::cout << std::bitset<8>(n) << '\n';
    std::cout << std::oct << n << std::endl;
}
6 Likes

Học giải thuật mà lại đi gọi thư viện thì đi học làm gì cho phí công.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?