Đọc văn bản thành giọng nói, chuyển đoạn văn bản vừa đọc được thành file audio và đăng lại lên app

Chào các bạn.
Hiện tại mình tên Khang, đang làm đồ án tốt nghiệp về app book, mình có làm 1 chức năng do cô giao cho đọc văn bản thành giọng nói và mình đã làm được chức năng này, còn cái chức năng còn lại là xuất cái đoạn văn bản vừa đọc thành audio, và có thể đăng lại trên app hoặc chia sẻ qua một mạng xã hội nào đó.
Hiện tại mình có search thử gg tiêu đề mình hỏi phía trên thì nó ra rất nhiều kết quả nhưng nó không giúp cho chủ đề mình đang tìm kiếm cho lắm. Các link dưới đây:


https://developer.apple.com/forums/thread/102810

Cái chức năng còn lại của mình nó giống như link ví dụ này : https://ttsreader.com/
Và mình đăng bài này mong các bạn giúp đỡ ạ.
Link soure : https://github.com/TuanKenOfficial/appbook-firebase-android => Phần đọc bằng giọng nói nằm ở ReadActivity ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình, mong giúp đỡ.
Thân mến.

Lớp android.speech.tts.TextToSpeech có phương thức synthesizeToFile sẽ ghi nội dung giọng nói vào tập tin.

https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech#synthesizeToFile(java.lang.CharSequence,%20android.os.Bundle,%20android.os.ParcelFileDescriptor,%20java.lang.String)
Ví dụ: tìm với từ khóa android.speech.tts.TextToSpeech.synthesizeToFile example.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?