Đọc sách tiếng anh như thế nào để đem lại hiệu quả?

reading
english

(Làm giàu, làm giàu, làm giàu.....) #23

Đây nè bạn nhưng cũng không đầy đủ bạn muốn kiếm thêm cũng được từ nhiều nguồn khác. Xem trên điện được nếu bạn có phần mềm đọc file PDF còn 1 số truyện có audio kèm theo thì là file mp3 nhé.


(Hung Nguyen Minh) #24

Thanks bạn rất nhiều


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?