Độ trễ khi sử dụng Cloud Database

database
amazon
mysql

(Kháng Nguyễn) #1

Mình đã thử Google Cloud Database MySQLvà Amazon Aurora MySQL. Nhưng sau khi kết nối, cảm thấy có độ trễ rất lớn so với kết nối trên local, độ trễ khoảng 3 giây, gây rất khó chịu.

Có cách nào để mình giải quyết không các bạn?

Mình đặt religion ở Singapore


(Quân) #2

Nghiên cứu Keep connection lại


(Kháng Nguyễn) #3

Mình đã thử kết nối lại nhiều lần.


(Trần Hoàn) #4

Cố gắng tận dụng cache, cái gì cache được thì cache lại thôi bạn.


(Đào An) #5

Dùng cloud database thì App của bạn phải chạy trên Server của Amazon hoặc Google luôn nó mới nhanh chứ kết nối trực tiếp từ local lên cloud database hay từ chỗ khác thì nó cũng chậm :slight_smile:. Mấy thằng này Hút máu kinh lắm kiểu như nó bắt m mua hết của nó để sài ấy.


(Quân) #6

kết nối mới chậm thì chịu thôi, chủ yếu là cache lại connection để những lần sau được nhanh hơn thôi. Phải tìm được cách cache lại connection chứ bạn kết nối lần 2 mà k qua connection cũ thì vẫn chậm như thường mà thôi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?