Định vị lợi thế của Automation Testing so với Manual Testing?

:hugs: Automation Testing được đánh giá có lợi thế hơn Manual Testing vì không bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người và có thể được chạy nhiều test case.!

:interrobang: Tuy nhiên, bất lợi của công cụ này là không thể phát hiện được những bugs mà manual testing phát hiện :face_with_monocle:

Vậy khi sử dụng E2E system cần lưu ý những điều gì? Tầm quan trọng của automated testing trong tương lai đối với doanh nghiệp có sản phẩm về công nghệ thông tin làm chủ lực?

:bellhop_bell: Nhận lời phỏng vấn cùng TopDev, anh VIỄN TRẦN - Full stack developer đến từ Cybozu sẽ đưa ra những thuận lợi cũng như khó khăn khi sử dụng E2E system thông qua những kinh nghiệm thực chiến cùng team.

**Cùng với sự phát triển của mô hình scrum và DevOps, 1 thành viên dev trong team phải làm multitask và update nhiều kỹ năng lập trình khác nhau. Lộ trình phát triển thành full stack developer đối với junior và senior sẽ được anh Viễn trình bày chi tiết trong buổi phỏng vấn từ việc học ngôn ngữ server side, framework đến nguồn tài liệu để tham khảo.

Xem đầy đủ buổi phỏng vấn tại đây nhé :point_down:t2:

#AutomationTesting #Tester #E2Esystem #Cybozu #TopDev #TopDevTV #ITcareer #ITcareerpath

====

Đừng quên, TopDev TV hằng tuần sẽ tiếp cận một chuyên gia trong ngành để bạn có được những kinh nghiệm “xương máu” từ vị trí như CTO, CEO, Founder tại các công ty công nghệ đặc trưng như Tiki, Sendo, Cybozu, NashTech, … Đừng quên Subscribe kênh để cập nhật thường xuyên nhé! :+1:t3:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?