Định hướng tìm hiểu các công nghệ

Chào các anh,
Hiện tại em muốn tìm hiểu các hướng có thể đi sau khi học các thứ cơ bản của 1 ngôn ngữ lập trình. Ở trường em được học về C++ rồi, nên em đã tự học thêm java đến phần hướng đối tượng cơ bản, cũng như làm được vài ứng dụng nho nhỏ với java swing. Thì tiếp đến em nên học gì để xây nền tảng sau đó học các công nghệ khác ?Em có nên học cách tương tác với cơ sở dữ liệu rồi qua làm web được không ạ?

học ngay và luôn đi em

1 Like

Dưới đây là lộ trình java mà mình đã học. Mong giúp ích được cho bạn.
Cũng khá lâu r nên mình ko nhớ rõ chi tiết từng phần.

Java core

 • OOP
 • Collection
 • Exception handle
 • Thread & concurrency
 • Java IO
 • JDBC

Java Web

 • JSP/Servlet

ORM Framework

 • Hibernate, Hibernate Mapping

Spring framework

 • Spring Core
 • Spring MVC
 • Spring Boot

Unit Testing

 • JUnit

SQL Server

 • SQL Basic
 • Join
 • SQL Constraint
 • Subquery
 • Stored Procedure, Trigger
 • User Define Function
 • A.C.I.D
2 Likes

Cảm ơn bạn nhiều lắm ạ :hugs:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?