Định hướng học c#

c-sharp

(Vũ Thuận) #1

mình có định hướng học ngôn ngữ c# mà đang phân vân giữa hướng web ASP.net với lập trình ứng dụng . mn tư vấn cho mình là 2 hướng này hướng nào thì sau ra nhiều việc hơn ạ


(Khang Việt) #2

học cái nào cũng được thích mảng nào thì học cái đó thôi. Nếu cứ phân vân thì cứ chọn 1 thứ để học, ko hợp thì chọn cái kia. Học cho mình chứ chẳng lẽ người ta kêu sao thì học vậy à.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?