Định hướng cách học hiệu quả

Chào mọi người. E là năm nhất và hầu như đã cày xong và hiểu các khái niệm cơ bản của lập trình C. Giờ e muốn học song song cấu trúc dữ liệu giải thuật và hướng đối tượng Java. Vì dịch bệnh nên khoảng 2 tháng nữa trường e mới thi kết thúc học kì. Hôm bữa cày chút Java mà qua làm bt C có hơi bị lú cú pháp. Giờ e cày C tiếp đợi đến thi kết thúc môn thì hơi chán. Có cách nào học song song các ngôn ngữ mà không bị lẫn lộn không ạ?

1 Like

làm nhiều thì sẽ quen + nhớ thôi. Mà cú pháp quên thì google thôi, quan trọng tư duy.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?