Diễn đàn dùng để làm gì?

Báo lỗi giống như trên :’(

1 Like

Mọi người xem thử được chưa nhỉ :smile:

1 Like

Okie. Đã xem được rồi anh

2 Likes

thế là cái video bị sao đấy ạ :smile:

2 Likes

À, cái thằng Fullscreen nó bắt phải đặt quảng cáo mới cho hiện video, nên anh để quảng cáo ở mức thấp nhất có thể.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?