Điểm toán thi ĐH ở mức 6-7 có thể học được ngành Actuary không?

Mọi người ơi em năm nay 2k3 đang muốn thi vào ngành Actuary thuộc khoa toán của NEU. Em nghe nói ngành này học toán rất nặng mà điểm toán của em chỉ ở mức 6-7. Vậy nếu đỗ mà cố gắng học liệu có theo được ko ạ? Em cũng không dám liểu khi chưa biết rõ tại học phí đắt quá :frowning:

2 posts were merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?