Đi làm có dùng if, while, for, mảng....?


(Lính Mới) #1

Cho em hỏi ngu, lúc đi làm có dùng những thứ đã học ở trường không ? Như if, while, for, mảng,… Kiểu như cho i=0, làm gì đó rồi i++,… bla bla bla. ?


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Lính Mớinewbie1
Không bạn ạ. Đi làm chỉ có ngồi tra google rồi copy paste thôi.


(明玉) #3

Những cái bạn ghi ra, khi đi làm thì đều dùng cả và không chỉ có thế.
Đi copy code trên mạng cũng đến lúc nào đó bạn phải tự code vì trên mạng không có code phù hợp.

Có một vấn đề ở đây là: tại sao bạn phải đi hỏi câu hỏi này? Bạn đi học để làm gì?


(Lính Mới) #4

Tại vì em mới học nên không thể tưởng tượng ra môi trường làm việc nó như thế nào, nên em sợ như việc học ở trung học, học rất nhiều, cái gì cũng học nhưng không áp dụng được


(明玉) #5

Kiến thức ở đại học không thừa như ở trung học trở xuống đâu (chắc là trừ mấy môn chung ra), bạn cứ yên tâm.


(rogp10) #6

if while for… là tối thiểu phải nắm rồi :smiley: nhưng về ngôn ngữ cụ thể thì 99% bạn phải học 4-5 framework. Javascript OOP (pre-ES6) còn dị nữa :smiley:


(Trần Hoàn) #7

Những cái cơ bản đó dùng thường xuyên, ngoài ra còn những cái ít/không dạy ở trường nữa. Yên tâm kiến thức đại học không thừa, ngoại trừ một số(không phải tất cả) môn đại cương như Lý, Hoá…


(Summoner's Rift) #8

bài tập trên trường còn dùng nhiều thì đi làm chắc rất nhiều


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?