ĐH BK hay ĐH SPKT?

Em đang tính ghi nguyện vọng cho ngành kĩ thuật hóa học bên:
1, ĐH Bách Khoa
2, ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật
Anh chị tư vấn cho e nên chọn trường nào với ạ. Em cảm ơn

Bạn hỏi ở đây nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?