ĐH BK hay ĐH SPKT?

university

(Nguyễn Tuấn Kiệt) #1

Em đang tính ghi nguyện vọng cho ngành kĩ thuật hóa học bên:
1, ĐH Bách Khoa
2, ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật
Anh chị tư vấn cho e nên chọn trường nào với ạ. Em cảm ơn


(*grab popcorn*) #2

Bạn hỏi ở đây nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?