DevOps: Sinh ra để kết thúc mâu thuẫn

Người người nói về DevOps, nhà nhà đua nhau ứng dụng DevOps. Bạn thì sao? Một bài viết tổng hợp những điều cơ bản nhất bạn cần hiểu về DevOps và những lợi ích mô hình này đem lại. Dù là developer, QA, hay Project Manager, bạn cũng nên đọc thử, và comment nếu bạn thấy có điều gì cần bổ sung nhé!

Link bài viết gốc: http://topit.vietnamworks.com/blogs/about-devops

Thân :slight_smile:,

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?