Deploy Java web application lên host

Chào anh chị!
Anh chị cho em hỏi giờ muốn deploy java web và database lên một host thì cần những gì?
Em search trên google, youtube thì có khá ít bài hướng dẫn đầy đủ. Có cần phải tạo maven project để up lên hay không, tại trước giờ em toàn làm bằng dynamic web project trong Eclipse.
Với có host JSP nào free hoặc giá rẻ để vọc vạch không?
Em cám ơn.

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Hi Cường,

Về các bước để deploy java web app lên host, cậu thử tham khảo topic này xem:

Đó là hướng dẫn sơ bộ cho việc này. Cậu cần tìm hiểu từng bước trong danh sách kể trên để thực sự làm, nó cũng không khó đâu :smile:

Về host, cậu có thể cân nhắc deploy lên Heroku, nếu cậu chỉ cần để vọc vạch.

Hope it helps!

4 Likes

Cám ơn anh…

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?