Đếm số lần xuất hiện của 1 char trong string


Mọi người xem code mình lỗi chỗ nào với ạ :(( nó cứ bị error

Đọc nguyên tập tin luôn chứ!

Bạn dọc 1000 kí tự. Trong vòng lặp lại xét điều kiện đến dấu chấm câu. Có nghĩa là bạn chỉ đọc duy nhất 1 câu trong tập tin. Đồng thời bạn chỉ đọc có 1000 kí tự, bạn có chắc là trong tập tin có bao nhiêu kí tự không?

3 Likes

đúng là cách làm này của mình là ko tối ưu nhưng mình test return strlen(arr) rồi nó chỉ có 46 thôi nên chắc ko phải lỗi như bạn nói đâu

Trong câu trả lời của mình có 2 ý đấy.

  • 1000.
  • Dấu chấm ('.').

Cho mình hỏi: Tại sao lại kết thúc vòng lặp (while) khi gặp dấu chấm?

3 Likes

thì kết thúc câu là có dấu chấm mà nên mình làm thế
thế là sai à bạn :cry:

Có nghĩa là gặp dấu chấm là nghỉ đọc. Bỏ luôn mấy câu phía sau, sai là phải!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?