Đếm số developer dùng thư viện?

Hiện tại mình có nhu cầu dùng thư viện của 1 bên thứ 3 (code bằng c++, full source). Thư viện này có 2 loại license là dùng cho 1 lập trình viên và dùng cho nhiều lập trình viên. Mình đã inbox hỏi tác giả làm sao biết có bao nhiêu dev đang dùng và liệu có file .dll .lib .exe nào không có source không, thì họ nói là tất cả đều có source. Do phần mềm mình đang làm có khá nhiều user nên làm sao để đảm bảo thư viện này không thu thập dữ liệu người dùng nhỉ? Thanks,

Khi bạn không có sự tin tưởng vào nguồn mở thì bạn nên mua của một bên bán có uy tín để tích hợp, còn không thì bạn phải thuê một công ty chuyên về bảo mật soi giúp code kia cho bạn, giá khoảng 240USD/ giờ.
Không có giải pháp nửa vời mà lại đạt được kết quả ổn cho vấn đề này.

6 Likes

Cậu có thể đọc code thư viện mà :smile:

4 Likes

Cài đặt thư viện đó và monitor tầm vài tháng xem nó có mở kết nối mạng đến máy chủ lạ nào khác không.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?