Debug trên VSCode bị lỗi: The syntax of the command is incorrect

em đang chạy rất là bình thường nhưng chỉ Debug là có vấn đề, em đã tạo file .vscode và làm y như hướng dẫn trên mạng nhưng kết quả nhận được là ko chạy ra cái gì mặc dù đã hiện cửa sổ debug, kèm theo lỗi: The syntax of the command is incorrect.
Em đã tra thử trên stackover rồi nhưng ko có kết quả. Em rất mong mn giúp đỡ em


Nguyên tắc cơ bản nhất khi làm việc với IDE: không đặt tên tiếng Việt và không đặt tên có khoảng trắng, kể cả tên biến/hàm/file/thư mục…

4 Likes

cái đó mình tra rồi bn. Ko phải lỗi tương tự như mình

cảm ơn anh đã chỉ giáo ạ

Chỉ có StackOverflow, không có stackover.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?