Đề Nghị Remove các bot chat trong group DNH- Programming Group


(Đẵng Nguyễn Quốc) #1

Chào admin quản lý page và group trên skype. Xin mọi người hãy kick các bot chat trong các group ạ!
Đồng thời mình xin mấy member hãy có trách nhiệm với group mà các bạn tham gia vào. Đừng add những bot chat vào nhé.! Các bạn có vui nhưng sau này các bạn khổ đấy. Các bot chat khả năng lấy thông tin của người dùng nếu các hacker muốn lấy.

P/s : Mong admin xem xét


(Henry) #2

Ai cho em biết Group đó để join được không ạ?


(Tynk Huynk) #3

Ủa DNH có skype hả ? :confused:


(Nguyen Ca) #4

Hiện tại có 2 con bot làm mưa làm gió trong group, anh em hạn chế chat rồi :frowning:


(Đẵng Nguyễn Quốc) #5


bạn vào đây mà đọc nà


(Đẵng Nguyễn Quốc) #6


đây nà


(vtrnnhlinh) #7

mới join :)) tên lạ hoắc, không biết ai cả :v


(Nguyen Ca) #8

nhưng người lên đó sẽ it lên bên này :v


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?