DẠY NHAU HỌC cần có thêm nơi để các bạn có thể chia sẻ code của mình

@ltd, em có ý kiến như thế này…
Diễn đàn này cần có thêm nơi để các bạn có thể chia sẻ code của mình, tương tự như trang CodeProject.
Em rất hy vọng có Loại Topic kiểu như thế này, mong anh xem xét… :stuck_out_tongue:

Có tag share nhé.Một số project hay:

2 Likes

Tượng tự với tag wiki

http://daynhauhoc.com/tags/wiki

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?