Danh sách liên kết đơn về thông tin sinh viên

c++

(nh) #1

cho e hỏi lúc là e đọc thông tin sinh viên vào file rồi ghi vào file
lúc gọi ở trong hàm main e gọi hàm đọc thông tin của 1 sinh viên rồi ghi vào file 1 sinh vien thì kq ra đúng…mà e gọi hàm đọc thông tin của nhiều sinh viên rồi ghi vào file đọc thong tin của 1 sinh viên thì bị lỗi ạ


(Nguyễn đình Cuội) #2

thử copy code của bạn lên đây xem, nói thế này thì khó


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?