Đăng kí tài khoản tự động add idUser vào bảng rank

Khi e đăng kí tài khoản mới muốn tự động trong bảng Rank sẽ có iduser vừa đăng kí đó rank level để validate mặc định
Thì e làm thế nào ạ

Bạn có thể nói rõ thêm ý của mình được không?

E có hai bảng User,Rank … e muốn khi cho người đkí tài khoản thì bên bảng user sẽ tự động sinh ra một idRank với idUser vừa đăng kí

Bảng user theo mình nghĩ là đặt tên UserRess (Danh sách user đăng ký)
Bảng Rank đặt tên là UserRank ( Bảng phân quyền )
Khi user registration bạn cho họ đăng ký thoải mái, acc của họ được chấp thuận nhưng trạng thái disable, không làm gì được.
Trang admin bạn xem xét lại acc của họ, có thể gửi họ một code để họ xác nhận (qua số điện thoại chẳng hạn), nếu code phản hồi được điều đó chứng tỏ họ có thành tâm bạn đẩy thông tin họ vào UserRank

Nhưng bạn tự chế hệ thống này hay cùng công cụ? (thường khi hỏi nên thêm một số thông tin cho anh em học hỏi chớ không nên hỏi bâng quơ thế :rofl:)

merged and moved by noname00

1 Like

Em tự chế ạ…như vậy là mìn sẽ phải tự add vào bảng Rank

Mình nghĩ là phải tách 2 bảng vì bảng UserRes bạn bắt buộc phải public cho họ thêm vào, vì thế bạn đâu thể nào khống chế họ thêm thông tin gì?? nhỡ họ thêm cái role=Admin thì chít!!!

thế cái Rand của bạn gồm có filed gì?

theo mình nghĩ UserRes=(user_id, email, tel, name)

Nếu bạn dùng hibernate thì nó có annotation @GenerateValue đó. Bạn có thể dùng nó để tự sinh ra id của 2 bảng trên. Trong đó các tham số trong @GenerateValue còn có thể cho bạn lựa chọn hoặc tự định nghĩa cách sinh mã.

Thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

mình có thể validate dữ liệu cho bảng kia ko ạ

Bảng UserReg usser(only add, no edit, no delete) admin : full
Bảng UserRank only admin

a có thể nói rõ hơi ko… em đang hơi bị rối

Mình chỉ có thể nói bí nhiêu thôi, chờ các đại cao thủ chỉ bạn.:smiley:

tại vì em phải lấy thông tin User kèm theo Rank của nó… mà hai cái lưu hai bảng… nên khi em đăng kí thì muốn bên bảng rank đó sẽ có mặc định rank cơ bản của user đó…

Theo mình, bạn không nên dùng trigger, database quá chặt chẽ rấtkhó chỉnh sửa. Nên làm ngay trong phần mềm của bạn, tức là thao tác“đăng ký thành công” sẽ tạo ra một record trong bảng UserData vàUserRank luôn

Bạn có nghĩ trong trường hợp người ta có source code của bạn, họ xuất bản một bản i sì sì nhưng sửa lại phần tạo một record trong các bản user, chẳng hạn role=‘admin’ … :star_struck:

Vì thế nếu viết đoạn code này phía server thì vô tư, nhưng viết trên android hoặc spa thì phải suy nghĩ lại.!!!

em cảm ơn các đại ca… e đuợc chỉ giáo làm theo đúng điều em muốn rồi ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?