Đăng kí cao đẳng có cần ghi nguyện vọng không?


(Aecio) #1

Em muốn học cao đẳng, nhưng trường cao đẳng nói muốn xét vào trường ko cần ghi nguyện vọng. Trường đã ghi hồ sơ tên em rồi chỉ cầu đậu tốt nghiệp đem bằng lại bổ sung là ok, nhưng trong hồ sơ thi thpt của em có cái ô nguyên vọng và trường phổ thông của em nói cần thiết ghi em phải làm sao ? Chẳng phải trường cao đẳng nói ko cần phải ghi sao?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?