Đại học cần thơ hay FPT

Chào mọi người mình là sinh viên ngành khác nhưng sẽ chuyển sang học cntt cho mình hỏi thì nên học Đại học cần thơ hay FPT chi nhánh HCM. Mình thì thích học FPT vì nó không có các môn đại cương cũng như là nằm trong thành phố thì dễ xin thực tập ở nhiều công ty hơn nhưng học phí lại đắt và khá là xa nhà( mặc dù ba và mẹ mình nói có thể lo học phí).

3 posts were merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?