Đã vào Internet, có ẩn danh cỡ nào cũng "lộ"

Theo dõi “dấu vết điện tử” cho phép tracker (người theo dõi) nắm bắt và biết được lịch sử hoạt động của người dùng Internet thông qua các tùy chỉnh duyệt web, mức pin và những chi tiết khác, kể cả những thiết bị khác nhau.
Đã vào Internet, có ẩn danh cỡ nào cũng “lộ”

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?