CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE is underfined

hello mn! Mình mới bắt đầu mày mò về openCV C++, có xem qua các tài liệu thì mình đã chạy đc chương trình đầu tiên. Nhưng các tài liệu đều có flags CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE hay các flags tương tự vẫn chạy được, còn của mình thì không (như hình). Nếu bỏ flags đi thì vẫn chạy bth. Liệu nó bị lỗi gì v ạ. Và đống warning kia là sao v, có ảnh hưởng gì ko? mình cảm ơn nhiều !!

CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE nó sẽ đọc và chuyển ảnh sang Grayscale.
Nếu không có flag đó thì nó đọc nhưng không chuyển sang grayscale.

1 Like

mình biết công dụng của nó, nhưng khi thêm flags thì nó báo “is undefined” ấy bạn

mình hiểu tại sao r nhé, do tài liệu mình đọc nó cũ r nên ko còn đúng với ver hiện tại

1 Like

Opencv nó vẫn phát triển và chỉnh sửa liên tục.
CV_LOAD_IMAGE… là phiên bản cũ.
Các phiên bản mới đã đổi thành
IMREAD_…

IMREAD_GRAYSCALE.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?