Cú pháp cho sự kiện thêm mới trong GUI Visual C++

Hiện mình đang làm dự án quản lí giao diện sinh viên và mình đang gặp vấn đề về cú pháp thêm mới tức là khi điền đầy đủ các TextBox (thông tin). Nhấn thêm mới sẽ hiển thị các dữ liệu lên màn hình DataGridView. Mình có tìm đủ tài liệu nhưng ko có tài liệu nào hướng dẫn gì về giao diện bằng C++ nên ở đây mong các sempai chỉ giúp!

Theo như bạn mô tả thì bạn dùng C++ .NET phải không?

Trong phần thiết kế giao diện có phần Properties bạn sẽ thấy có vài sự kiện xuất hiện trong đó, nhấn vào để thêm.

4 Likes

ý mình là các cú pháp như thế nào để sau khi nhập các giá trị textbox xog nhấn thêm thì những dữ liệu mình vừa nhập in lên datagridview ấy ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?