Csdl SQLite có lưu được một bài hát mp3 không?

android

(nghiatdph03905) #1

chẳng là e có bài tập về xây dựng ứng dụng nghe nhạc cơ bản có các bài hát hiển thị trên listview rồi click vào tên bài thì nó play
nhưng e không biết lấy bài hát ở đâu ra để add nó vào listview vậy e có thể lấy từ SQLite trong Android không ạ hay phải lấy từ SD card. :smile:


(Google Developer Group Hà Nội Android Team) #2

Chẳng ai lưu dữ liệu dạng này vào database cả. Tốc độ sử lí quá chậm. Người ta chỉ lưu đường dẫn tới nó thôi.


(caybang) #3

SQLite lưu địa chỉ đường dẫn của file nhạc, còn file nhạc thì ở sdcard nhé bạn.


(Minh Thích) #4

Bác có thể code mẫu câu lệnh không vậy, cho em xin với?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?