Controller gọi service trong Spring MVC

Chào mọi người, mình đang làm projects về Spring MVC + Hibernate, code bằng IDE Eclipes, mình đang mắc phải vấn đề là từ controller gọi service rất lâu. mất khoảng 10s mới gọi được service, service gọi DAO thì rất nhanh. Mọi người ai đã từng gặp hoặc biết cách khắc phục mình xin cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?