Công nghệ front-end của Lazada, Shopee

bác ơi cho em hỏi, Tiki viết bằng React Native còn lazada, shopee thì viết bằng gì ạ ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?