Công cụ hỗ trợ học Tiếng Anh, bạn đã thử chưa?

Hi mọi người,

Mình thấy nhiều bạn bè mình có chia sẻ với mình một vài ứng dụng cài đặt trên máy tính để hỗ trợ cho mình trong việc học Tiếng Anh. Nhiều ứng dụng mình dùng mà bị bất ngờ không nghĩ là sẽ làm được như vậy luôn á.

1. Quillbot và Grammarly:

Hai ứng dụng này hỗ trợ về phần câu chữ và ngữ pháp khi viết bài.

  • Quillbot: Thay đổi từ vựng và viết lại câu chỉnh sửa câu tùy theo độ dài và ngắn theo ý muốn của mình.
  • Grammarly: Đưa ra cho bạn những lỗi sai về từ, câu văn và ngữ pháp để bạn có biết và thay đổi cho phù hợp.

2. Shortly AI:

Chỉ cần 1 câu chủ đề và 1 vài câu văn định hình hướng viết thì ứng dụng sẽ đưa cho bạn một số ý tưởng phòng khi mình bị bí ý tưởng hoặc khai thác các ý khác cho bài đa dạng hơn.

3. WordsMine:

Dùng tra từ, câu, đoạn văn trên hầu hết các website và pdf, có cả tính năng lưu từ và các tính năng ôn luyện và ghi nhớ lại các từ đã lưu nữa.

Thực ra mình thấy mọi người dùng nhiều ứng dụng khác, nhưng khi chọn dùng ứng dụng mình hay nhìn vào giao diện nó có xinh, hiệu quả, dễ luyện tập hông để có xíu động lực học tập á mà.

Mọi người xem thấy có gì giúp được mọi người không hen?

3 Likes

This topic was automatically closed after 6 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?