Con trỏ this là gì, và khi nào mới sử dụng con trỏ this?

:frowning: mình đang học nó và không biết áp dụng và sử dụng khi nào. mong mọi người giúp đỡ giải thích dùm minh với

this chính là đối tượng đang thực hiện, khi nào cần truy cập 1 cái gì đó (thuộc tính, function) của 1 đối tượng ngay bên trong đối tượng đó.
Ví dụ:

class A{
    int field;
    void accessAField(){
        int value = this->field; // this ở đây chính là con trỏ trỏ đến 1 instance đang thực hiện method accessAField()
    }
}


6 Likes

Cảm ơn Bác Nhiều lắm ^^~.

2 Likes

Nếu chính xác thì bạn tick check mark câu trả lời đúng để các bạn khác vào xem biết nhé. Mấy cái con trỏ this trong các nn c++ like còn dễ chứ bạn mà đụng phải this của js chắc nổ não

4 Likes

tick check mark là gì vậy anh.

Nếu bạn là chủ thớt thì bấm vào nút ... (ba dấu chấm) ở post. Bạn sẽ thấy nút tick kế bên trái nút cờ lê.

Nút này dùng để đánh dấu câu trả lời đúng, đi thẳng vào trọng tâm (rồi mới mở rộng).

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?