Con trỏ hàm trong C

Mọi người cho em hỏi đây là loại con trỏ gì và cách sử dụng của nó như nào được không aj?

Từ khóa: Con trỏ hàm
PS. Ví dụ nhìn hư cấu vậy :sandal:

1 Like

em có tìm mà nó chỉ có hàm con trỏ ạ, đây là bài tập cô giáo cho ạ

Mình nhầm, cái này là hàm trả về dạng con trỏ
Ví dụ:

int * FS(int a){
   int * result = (int *) malloc(1);
   * result = a;
   return result; 
}
5 Likes

tức là hàm này nó sẽ trả về 1 con trỏ ạ

Đúng rồi bạn ơi. Trả về địa chỉ của con trỏ.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?