Compile code trên CodeBlocks bị lỗi "Execution failed"

Copy nội dung của cái Build Messages này cho mọi người xem thử

1 Like
||=== Build file: Debug in banking (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
||Execution of 'mingw32-g++.exe -Wall -fexceptions -g  -c E:\BANKING\main.cpp -o obj\Debug\main.o' in 'E:\BANKING' failed.|

đây ạ mọi người xem giúp em với

Có lẽ do cấu hình sai.
Theo thông báo thì CB đang cố thực thi minw32-g++.exe ở thư mục E:\BANKING, tất nhiên là không được.

2 Likes

à chắc cái này đúng rồi, trong codeblocks có một chỗ cài đặt đường dẫn cho compiler. Thông thường nó tự nhận được đường dẫn, chắc do lúc bạn cài chọn thế nào nó không nhận được rồi.

Google hướng dẫn cài codeblocks xem.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?