Compile c++ sublime text 3

cho mình hỏi làm sao để Compile c++ trên sublime text 3 đây ạ

Sublime text 3 là text editor (xịn sò hơn thì gọi là code editor :sunglasses:) chứ không phải là IDE mà compiler được. :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?