Code tìm các ước nguyên dương của số n bị sai

c

(Nguyen Giang) #1

Mọi người cho mình hỏi code của mình có vấn đề ở đâu với ạ, mình mới học nên có nhiều thắc mắc mong mọi người giúp đỡ! cảm ơn ạ

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  printf("nhap n:\n");
  int n;
  scanf("%d", &n);
  int m = 0;
  for(int i = 0; i <= n; i++)
  {
    if((n % i) == 0)
    {
      printf("%d ", i);
      ++m;
    }
  }
  printf("%d co %d uoc nguyen duong:\n", n, m);
  return 0;
}


(Nguyen Giang) #2

E đã tìm được câu trả lời:
lý do: i ban đầu gán = 0, nên ko chia đc


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?