Code kiểm tra 1 số có phải số fibonacci bị sai


mọi người chỉnh cho e đoạn code với ạ, sao e nhập số 5 nó lại báo không phải vậy ạ

Bác ơi code bác viết có vẻ hơi đau mắt, thụt lề nữa đi bác :< Với lại trước đó a không có giá trị thì a2 = a như thế nào ạ, em chưa thấy phần gán giá trị của a trước đó?

2 Likes

số 5 khi check bị sai chứng tỏ phép gán trước đó của bạn bị sai chỗ nào đó
Mình thiết nghĩ bạn nên tách thành hàm check_fibonacci riêng để dễ fix khi bug hay người khác dễ đọc
( góp ý: hạn chế dùng goto , và không lạm dụng quá nhiều vòng lặp do…while)

3 Likes

Em đồng ý, tại em hay dùng for loop để dễ kiểm soát

2 Likes

Ở dòng 21: a vẫn chưa có giá trị.
Lưu ý 1 cũng là số Fibo.

4 Likes

Cảm ơn ạ e fixx đc r

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?