Code đếm ký tự trong string bị sai

Mọi người giúp e bài này với ạ ??

image
vì sao e chạy vòng for hết codelearn để kiểm tra xem có phần tử nào giống với phần tử cuối không nhưng s kq của e nó lại chỉ ra 1 trong khi có 2 chữ e ạ ???

Ủa, phần bạn nhập vào chữ e đâu?
Có thể bạn nhầm lẫn, dòng cin >> name; chỉ nhận chuỗi codelearn thôi, gặp dấu cách là dừng rồi.

4 Likes

Mk gán a là kí tự cuối thi bạn
mk đã thử in ra và ra đc mà

Bạn gán kí tự cuối thì ra 1 là đúng rồi. Kí tự cuối của codelearnn. Trong chuỗi codelearn chỉ có 1 chữ n thôi.

5 Likes

cin sẽ lấy dữ liệu đến dấu cách sau chữ n là dừng nhé.
em dùng hàm getline để lấy tất cả sau khi enter.

2 Likes

Em làm được rồi cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?