Code chạy trên Dev-C++ bị lỗi

Mình mới học code

buổi đầu ra chương trình, bắt đầu mấy buổi sau k ra được chương trình nữa

có bị lỗi gì không ạ

mình cảm ơn

Bạn có thấy chữ “Buoi5.exe” ở khung Compile logs? Đố bạn, nó đang chạy mã của tập tin nào?

Khuyên bạn nên tạo các dự án (project) riêng cho mỗi bài.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?