Code c++ trên VS Code bị lỗi undefined reference to `WinMain' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Chào mọi người, em có cài VS Code để chạy thử thì gặp lỗi này, mọi người giúp em fix lỗi này được không ạ…


Screenshot 2021-09-08 213932

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?