Code::Blocks không build và run được

![Capture|642x26]

các cao nhân có ai biết lỗi này không chỉ e vs ạ . e không build vs run đc =((((

https://forums.codeblocks.org/index.php?topic=24079.0

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?