Code bị báo sai

Mình sai chỗ nào mà test mãi nó vẫn báo sai vậy ạ

Đề bài của bạn là gì?

2 Likes

chắc là in ra các số ko lặp lại

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?