Code bị báo lỗi nhưng không biết sửa

Bị báo lỗi nhưng không biết sửa làm sao ạ

Ảnh màn hình 2023-03-15 lúc 23.10.33

phiên bản compiler trên web đó không hỗ trợ thư viện windows.h
bạn tự cài công cụ rồi code trên máy của chính mình sẽ tốt hơn

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?