Cocos creator: download động resource minigame sau khi build apk

Mọi người cho mình hỏi, mình vừa chơi mấy game có thấy khi bắt đầu chơi phần chọn game mini để chơi thì phải tải về mới chơi được, theo mình biết khi build apk thì nó đã đóng gói tất cả các source code và resource rồi , làm sao còn cho phép down như vậy nhỉ, có ai biết là dùng cách thức gì ko ?

Cái apk của app cocos2d-js nó chỉ là cái máy ảo dùng để dịch và chạy code javascript thôi. Javascript thì nạp đến đâu chạy đến đấy vì là ngôn ngữ thông dịch.

Có một số js được đưa vào trong apk luôn, nhưng cũng có rất nhiều nằm trong update.

1 Like

Apk max size trên chplay = 100mb ko cho down về thì lấy gì chơi.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?