Cocos Creator chạy được source của Cocos2d-x không?

Chào anh chị, em là sinh viên đang thực tập được sếp giao cho tìm hiểu về cocos2d-x. Mà hôm bữa em có tải cocos2d-x v4 không hỗ trợ ngôn ngữ js. Nên em đã có hỏi và đã có anh chị trong nhóm hướng dẫn sử dụng cocos creator. Mọi người cho em hỏi là : cocos creator chạy được source của cocos2d-x không ạ. Tại xếp cho tuần đầu để tìm hiểu mà em sợ em hiểu lộn ngôn ngữ. Cảm ơn mọi ngừoi đã đọc

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?