Có thể thiết kế website và app di động đồng thời cùng lúc?


(Tuan Anh Ho) #1

Mình muốn triển khai 1 mạng xã hội nhỏ. Các bạn cho mình hỏi có thể xây dựng song song website và app đồng thời được ko? Hay nên hoàn thiện website xong trước sau đó làm app ạ?


(Trí Thức Nguyễn) #2

dùng react native thôi


(Đặng Trung Nhân) #3

Hoặc tạo 1 cái app nhanh là 1 browser nhưng open mỗi site bạn. Kèm theo open external links qua browser khác hay notify, v.v…
Vue Native hoặc React Native như bác kia


(Tuan Anh Ho) #4

Bên mình dự kiến dùng nodejs và reactjs bạn à. Theo bạn 2 công nghệ đó đã tối ưu để phát triển dự án của mình chưa?


(Tuan Anh Ho) #5

Làm song song như vậy có khả năng lỗi nhiều hơn so với làm xong web mới xây app ko bạn? Mình cảm ơn!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?